Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội

Số 86, Phố Lý Thường Kiệt

Đội cảnh sát giao thông số 2 Đội cảnh sát giao thông số 2

Số 319, Đường Hà Huy Tập

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử