Phương Anh - Đồ dùng mẹ và bé Phương Anh - Đồ dùng mẹ và bé

Số 455, Phố Kim Ngưu

Cửa hàng tạp hóa - Đồ chơi Cửa hàng tạp hóa - Đồ chơi

Số 213, Phố Mai Dịch

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử