Thế giới đồ chơi Thế giới đồ chơi

Số 12A, Phố Hồ Xuân Hương

Trạm y tế
Trung tâm thương mại