Nem tai bà Hồng Nem tai bà Hồng

73 Cầu Gỗ

Chân gà nướng - 4 Thuỵ Khuê Chân gà nướng - 4 Thuỵ Khuê

Số 4 Thuỵ Khuê, cạnh xưởng phim

Nhà hàng buffet
Trạm y tế