Khâm Hải - Mỹ phẩm Hồng Kông Khâm Hải - Mỹ phẩm Hồng Kông

Số 1, Phố Hàng Bút

GEO - Mỹ phẩm cao cấp GEO - Mỹ phẩm cao cấp

Số 101, Phố Láng Hạ

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử