Phòng khám Sản Phụ Khoa Phòng khám Sản Phụ Khoa

Số 15, Đường Phùng Hưng

Du lịch
Di tích lịch sử