Khu tập thể A2 Khu tập thể A2

A2, Phố Đông Tác

Khu tập thể A Khu tập thể A

A40, Phố Ngọc Khánh