Khu tập thể công ty xà phòng Hà Nội Khu tập thể công ty xà phòng Hà Nội

Số 181, Đường Nguyễn Trãi

Nhà A7 Nhà A7

Số 2, Phố Bùi Ngọc Dương

Nhà hàng
Nhà hàng buffet