Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng

5, Phố Trần Thánh Tông

Trường cấp 3
Phòng khám phụ sản