Trung tâm thiết bị y tế Trung tâm thiết bị y tế

Số 124, Phố Ngọc Khánh

Hồng Sơn - Thiết bị & dụng cụ y tế Hồng Sơn - Thiết bị & dụng cụ y tế

Số 106-107-E9, Phố Phương Mai

Du lịch
Di tích lịch sử