Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Hà Nội

29 , Phố Hàn Thuyên

Di tích lịch sử
Khách sạn