Hà Nội, ngày 05-04-2020

Quận ủy Thanh Xuân: Dự kiến giảm 1.229 người hoạt động không chuyên trách

05/11/2019 15:34 | 0

(NSHN) - Ngày 5-11, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, quận Thanh Xuân có 125 người hoạt động không chuyên trách ở phường, 1.543 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố. Theo đề án của quận, sau sắp xếp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường chỉ còn 77 người, ở tổ dân phố còn 362 người, giảm tổng cộng 1.229 người so với hiện nay.

Phương án sắp xếp mô hình kiêm nhiệm gồm: Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Đối với các tổ dân phố loại 1 (có quy mô từ 450 hộ trở lên, kể cả không phải sáp nhập và sau sáp nhập), không khuyến khích bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Đối với các tổ dân phố loại 2 (có từ 225 hộ đến dưới 450 hộ, kể cả không phải sáp nhập và sau sáp nhập), tùy điều kiện thực tế tại địa bàn dân cư và nhân sự cụ thể để bố trí phương án kiêm nhiệm bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận.

Theo đề án, quận phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trước ngày 31-12-2019. 

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /