Hà Nội, ngày 05-07-2020

Các quận hỗ trợ các huyện hơn 537 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

29/07/2019 07:07 | 0

(HNM) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, toàn bộ 12 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ các huyện tổng kinh phí 537,65 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ nhiều nhất với tổng kinh phí 225,5 tỷ đồng; quận Hoàng Mai hỗ trợ 78,4 tỷ đồng; Ba Đình hỗ trợ 67 tỷ đồng; Đống Đa hỗ trợ 37,5 tỷ đồng; Nam Từ Liêm hỗ trợ 31,86 tỷ đồng...

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ trên, đã có hàng chục công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... tại các thôn, xã còn khó khăn trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giúp các xã, huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

 

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /