Hà Nội, ngày 17-01-2021

Thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu (huyện Ứng Hòa)

08/05/2019 07:37 | 0
(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Cầu Bầu, thuộc địa bàn thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa). Cụm công nghiệp có quy mô khoảng 5,29ha; có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 128 tỷ đồng. Thời gian xây dựng và hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp khoảng năm 2020.

Cụm công nghiệp Cầu Bầu được xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường; đáp ứng yêu cầu di dời, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề tái chế phế liệu xã Quảng Phú Cầu. Ngoài ra, mục tiêu xây dựng Cụm công nghiệp Cầu Bầu còn để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, góp phần phát triển nghề, làng nghề ở huyện Ứng Hòa…

 
Kim Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /