Hà Nội, ngày 22-09-2020

Huyện Sóc Sơn: Cưỡng chế xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng

25/04/2019 15:55 | 0
(NSHN) - Trong các ngày 23 đến 25-4, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn phối hợp với các xã: Minh Phú, Tiên Dược, Phù Linh tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm đất rừng trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, trên cơ sở kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Sóc Sơn đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế vi phạm trên đất lâm nghiệp tại các xã: Minh Phú, Tiên Dược, Phù Linh, Bắc Sơn và Quang Tiến. Theo đó, từ ngày 23 đến 25-4, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn và các địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ 5 trường hợp vi phạm ở xã Minh Phú, 1 trường hợp ở xã Tiên Dược. Riêng xã Phù Linh vận động được 4 trường hợp tự tháo dỡ vi phạm.
 

Ngày 26-4, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp với UBND xã Quang Tiến tổ chức cưỡng chế đối với 1 trường hợp vi phạm; UBND xã Bắc Sơn tiến hành họp triển khai ra quân xử lý đối với 11 trường hợp, dự kiến xử lý xong trước 5-5.

Đối với những trường hợp vi phạm còn lại, UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục tổ chức cưỡng chế xử lý trong tháng 5-2019. Đồng thời, huyện đang triển khai việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các xã Phù Linh, Tiên Dược. Với các đơn vị chức năng và xã, thị trấn còn lại, huyện Sóc Sơn sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý đất đai xong trước ngày 5-5-2019.

Trước đó, ngày 1-4-2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 1308/UBND-ĐT, chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn và các sở, ngành thành phố phối hợp, xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn giai đoạn từ năm 2008-2018.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân thời kỳ từ năm 2006 đến năm 2018 đã không nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố về xử lý khắc phục sau thanh tra…; tổ chức cưỡng chế ngay đối với các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong các năm 2017, 2018 trên địa bàn 10 xã (Minh Trí, Minh Phú, Phù Linh, Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Nam Sơn, Tân Minh) và thị trấn Sóc Sơn, trả lại nguyên trạng ban đầu; xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đối với các chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn và 10 xã nêu trên; làm rõ các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định để có phương án xử lý…
Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /