Hà Nội, ngày 10-08-2020

Quận Hà Đông yêu cầu rà soát lại các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học

12/04/2019 09:36 | 0
(HNM) - UBND quận Hà Đông vừa ban hành công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Phòng Y tế quận phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học và đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn quận.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời, thông báo công khai các đơn vị vi phạm. Đối với các trường học, UBND quận Hà Đông đề nghị các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các bước trong quy trình chế biến thực phẩm của đơn vị. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp thực phẩm, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực...
 
Xuân Lộc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /