Hà Nội, ngày 17-01-2021

Quận Hoàn Kiếm: Gần 32 nghìn gia đình đạt danh hiệu văn hóa

20/03/2019 07:48 | 0
(HNM) - Ngày 19-3, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Hoàn Kiếm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo từ quận tới cơ sở đã vận dụng sáng tạo các nội dung chỉ đạo của thành phố với tình hình cụ thể của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; lồng ghép chặt chẽ, có hiệu quả các nội dung của phong trào với phong trào thi đua của từng ngành, từng đơn vị... Kết quả, toàn quận có gần 32 nghìn gia đình văn hóa (đạt 88%); 651 tổ dân phố văn hóa (đạt 81%) và 168 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (đạt gần 83%)...

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo quận Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư; phấn đấu đạt từ 80 đến 88% các danh hiệu văn hóa… Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quận Hoàn Kiếm đã khen thưởng 58 gia đình văn hóa, 40 tổ dân phố văn hóa, 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và 43 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 
Miên Hạo
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /