Hà Nội, ngày 05-06-2020

Hà Nội: Thu ngân sách tăng hơn 18%

31/07/2018 06:31 | 0
Theo Cục Thống kê Hà Nội, cùng với sự gia tăng số lượng người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần đáng kể vào thu ngân sách nhà nước.

Lũy kế 7 tháng năm 2018, ước thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 128.794 tỷ đồng, đạt 59% dự toán pháp lệnh năm và tăng 18,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô là 1.866 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán, tăng 37,5%.

Trong tổng thu nội địa, khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương thực hiện 27.108 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, tăng 21,1%. Mức tăng cao trên chủ yếu do một số doanh nghiệp trọng điểm lớn vẫn duy trì được tốc độ phát triển so cùng kỳ như: Tập đoàn viễn thông Quân Đội; Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Tổng công ty viễn thông Mobifone...

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước thực hiện 1.749 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, tăng 15,7%. Tình hình sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Nhờ đó, 7 tháng thu ngân sách từ khối này là 14.791 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán, tăng 3,6%.
Thu từ xổ số kiến thiết tăng 27,4%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh thực hiện tăng 24,5%.

Tín dụng tăng 9,3%

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tính đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cuối năm ngoái.

Trong đó, tiền gửi đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 94,7% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 8,5% so với tháng 12-2017; phát hành giấy tờ có giá đạt 150.000 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,2% và tăng 2,6%.

Hoạt động dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 9,3% so với thời điểm cuối tháng 12-2017; trong đó, dư nợ cho vay đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 87,4%.

Dư nợ ngắn hạn đạt 638.000 tỷ đồng, tăng 1,1% và 9,9%; dư nợ trung hạn và dài hạn tăng 2,2% và tăng 9,5%. Dư nợ bằng VNĐ đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Tỷ lệ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; tiếp đến là cho vay xuất khẩu, chiếm 9,7%; cho vay tiêu dùng (8,8%); cho vay nông nghiệp, nông thôn (8,2%); cho vay bất động sản (7,6%).

Dự kiến đến cuối tháng 7, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ chiếm 2,6%.
Hương Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /