Hà Nội, ngày 24-09-2020

Hà Nội nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường

17/12/2016 08:13 | 0
(NSHN) - Gia tăng dân số cùng với quá trình đô thị hóa đã góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này là những thách thức to lớn như ô nhiễm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn phát sinh từ xây dựng… Phát triển nhưng đi cùng với giảm ô nhiễm môi trường là nỗ lực mà Hà Nội luôn hướng tới.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đã biến Hà Nội trở thành “đại công trường”. Hàng chục dự án cải tạo, xây dựng nút giao thông, các khu đô thị mới, quy mô lớn với thời gian thi công kéo dài hằng năm đã gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn... cho cả khu vực không nhỏ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trung bình mỗi ngày tại khu vực nội thành Hà Nội thải ra khoảng 750 tấn chất thải rắn công nghiệp, trong đó khoảng 653 tấn chất thải rắn thông thường không nguy hại, còn lại là chất thải công nghiệp nguy hại. Nhưng, công tác thu gom chất thải rắn công nghiệp mới đạt 637-675 tấn/ngày (85-90%) và xử lý được 382-405 tấn/ngày. Riêng chất thải công nghiệp nguy hại chỉ thu gom được khoảng 60-70%. Cùng với đó, mỗi ngày thành phố phát sinh 2.300-3.200 tấn chất thải rắn xây dựng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thu gom được khoảng 794 tấn/ngày, các đơn vị, cá nhân khác thu gom, vận chuyển về bãi chôn lấp khoảng 600 tấn/ngày…

Theo Bộ TN-MT, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều đô thị trên cả nước như hiện nay là do các vấn đề môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quy hoạch xây dựng đô thị. Tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ công tác bảo vệ môi trường còn phổ biến. Nhiều quy định về bảo vệ môi trường còn chồng chéo và việc thực thi pháp luật chưa nghiêm…

Khắc phục tình trạng này, thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều giải pháp như xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm. Trong đó coi ý thức trách nhiệm với thiên nhiên là lựa chọn thông minh bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cụ thể, từ tháng 4-2016, Hà Nội giao cho URENCO tiến hành đổi mới đồng bộ công nghệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng cơ giới hóa trên địa bàn 4 quận trung tâm là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Những thay đổi về công nghệ thu gom và nhất là việc đưa vào sử dụng hàng loạt xe cơ giới (trong đó có xe quét hút chuyên dụng Hako Citymaster) đã góp phần làm sạch đẹp đường phố, tăng mỹ quan và văn minh đô thị.

Sau hơn nửa năm thực hiện, nỗ lực này đã nhận được sự đồng thuận của người dân Thủ đô. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra... cũng được đẩy mạnh. Các dự án của thành phố như đề án bảo vệ môi trường sông Nhuệ - Đáy; xử lý nước thải sinh hoạt, làng nghề, bệnh viện; xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, xây dựng, y tế... được thực hiện đã tạo ra những chuyển biến đáng kể trong công tác bảo vệ môi trường, củng cố cho hệ thống giải pháp quan trọng hàng đầu về vấn đề này.

Đặc biệt, thành phố đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phí, lệ phí môi trường; cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xử lý môi trường; hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường của thành phố, chú ý đến việc phân cấp và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể; coi trọng việc phát động phong trào bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân...

Rõ ràng, với hệ thống giải pháp đồng bộ và nỗ lực hành động cụ thể như trên, thành phố đã xác định, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung của quá trình phát triển bền vững.
Phương Nhi
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /