Hà Nội, ngày 09-07-2020

Hà Nội: Thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

23/11/2016 06:49 | 0
(NSHN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện đồng loạt; tập trung vào một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm; mỗi năm sẽ thực hiện vào một nhóm đối tượng nhất định. Năm 2016, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai đối với một số UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện; giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp xã thuộc mỗi quận, huyện, thị xã.

Năm 2017, tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp. Năm 2018, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Thanh Hải
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /