Hà Nội, ngày 22-09-2020

Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ nút giao Ô Chợ Dừa

31/12/2014 07:17 | 0
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ nút giao Ô Chợ Dừa, tỷ lệ 1/500 thuộc các phường Ô Chợ Dừa và phường Nam Đồng (Đống Đa).

Theo Quyết định số 7070/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 , quy mô diện tích đất nút giao và các tuyến đường đấu nối vào nút giao thông Ô Chợ Dừa khoảng 5,25ha. Trước đây, chỉ giới đường đỏ nút giao Ô Chợ Dừa được xác định trên cơ sở quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường quy hoạch đấu nối vào nút theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500. Trong đó, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa được UBND TP phê duyệt ngày 22/8/1997 và đoạn Ô Chợ Dừa - Láng Hạ - Cầu Giấy được UBND TP phê duyệt ngày 28/7/1999, xác định bởi các mốc gồm (1-2-3-4-5); (6-7-8-9-10-11-12-13); (14-15-16-17-18-19-20) và (21-22-23-24-25-26-27). 
 

Nút giao Ô Chợ Dừa. Nguồn: Internet


Nay TP điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ đoạn qua các mốc 16-17-18 thành đoạn qua các mốc 16-17A-18A-18 (phạm vi mở rộng đến hết ngõ 2 Xã Đàn); bổ sung chỉ giới đường đỏ qua các mốc 11-11A và 12-12A (khớp nối thống nhất với phạm vi xây dựng tuyến mương T5B1 Nam Đồng thuộc Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II tại khu vực nút); chỉ giới đường đỏ qua các mốc còn lại giữ nguyên theo các Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Cầu Giấy tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt nêu trên.

UBND TP giao Ban Quản lý các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới làm cơ sở để Ban Quản lý các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tổ chức cắm mốc ngoài thực địa và bàn giao mốc giới cho UBND quận Đống Đa để quản lý mốc giới theo quy định. 

UBND quận Đống Đa có trách nhiệm công bố công khai hồ sơ điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ cắm mốc giới trên thực địa, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Lan Hương

Administrator
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /