Hà Nội, ngày 28-01-2021

Dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà (huyện Đông Anh): Vì lợi ích cộng đồng

25/08/2020 14:53 | 0

(NSHN) - Ngày 20-10-2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5376/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17-6-2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1), trong đó có dự án xây chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà (huyện Đông Anh). Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được xây dựng do vướng mắc về mặt bằng.

Khu vực cưỡng chế tại dự án chợ gỗ nguyên liệu thuộc xã Vân Hà (huyện Đông Anh).

Dự án thúc đẩy kinh tế làng nghề "vướng" mặt bằng

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Hà Đỗ Thị Hảo, hiện toàn xã có 1.760/2.704 hộ làm nghề mộc thủ công mỹ nghệ. Số hộ trực tiếp buôn bán gỗ là 300 hộ. Sản phẩm gỗ Vân Hà cung cấp cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và một số thị trường nước ngoài. Năm 2019, doanh thu từ nghề gỗ của xã đạt 310 tỷ đồng, chiếm 64% nguồn thu ngân sách xã. 

Mặc dù nghề mộc khá phát triển, song các hộ làm nghề đang thiếu mặt bằng để tập kết nguyên liệu và bán hàng. Chủ tịch UBND xã Vân Hà Đỗ Thị Hảo thừa nhận, do chưa có nơi tập kết, nhiều hộ đã tận dụng những khoảng đất trống, thậm chí “tận dụng” cả hè đường để tập kết và bán hàng, ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông…

Để hỗ trợ làng nghề gỗ Vân Hà, ngày 20-10-2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5376/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 17-6-2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1), trong đó có dự án xây chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà (huyện Đông Anh). 

Ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ nguyên liệu gỗ Vân Hà với diện tích 48.725m2 (Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11-1-2016 của UBND huyện Đông Anh) và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh Phạm Minh Toàn thông tin: Ngày 1-9-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ trì, tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh theo văn bản số 7697/STNMT-QHKHDD ngày 8-8-2016. Ngay sau đó, UBND huyện Đông Anh đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, tổ công tác GPMB xã Vân Hà để tổ chức điều tra, kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án, đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình theo quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB được triển khai, thực hiện đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai. Tuy nhiên, 41/268 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Do đó, ngày 31-12-2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 11373/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và các Quyết định từ số 11374/QĐ-CTUB đến số 11414/QĐ-CTUB về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 41 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn: Thiết Bình, Thiết Úng, Cổ Châu của xã Vân Hà và báo cáo UBND thành phố đề nghị xem xét chấp thuận tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động, tính đến hôm nay, 25-8, còn 31 hộ không chấp thuận phương án đền bù. Ông Phạm Minh Toàn cho biết, các hộ chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng do còn kiến nghị về chính sách giá đền bù; kiến nghị được giao đất ở, tức đất dịch vụ khi bị thu hồi đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ; kiến nghị được thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Cần sự đồng thuận vì lợi ích chung

Về những kiến nghị nêu trên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Anh Nguyễn Lê Hiến cho biết, dự án chợ nguyên liệu gỗ Vân Hà không thuộc dự án thỏa thuận chuyển nhượng, đã nằm trong danh mục Dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa tại các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6-12-2016; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 5-12-2017; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 4-12-2018). Tại văn bản số 1665/TTTP-P3 ngày 23-4-2020 của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc thực hiện Văn bản số 1680/VP-GPMB ngày 26-2-2020 của Văn phòng UBND thành phố cũng nêu rõ: Dự án Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013. 

Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đối thoại với các hộ dân về dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà. 

Cũng tại văn bản số 1665/TTTP-P3 ngày 23-4-2020, Thanh tra thành phố đã rà soát và báo cáo UBND thành phố “giao UBND huyện Đông Anh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Trong trường hợp các hộ không chấp hành, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật”.

“Như vậy, việc triển khai thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ GPMB để triển khai dự án đúng theo quy định của Nhà nước”, ông Nguyễn Lê Hiến khẳng định.

Liên quan các kiến nghị của một số hộ dân, ngày 15-8-2020, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã đối thoại với các hộ dân tại xã Vân Hà về việc đền bù, GPMB để triển khai dự án. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Xuân Linh khẳng định, tất cả các bước, nội dung thực hiện công tác GPMB, đặc biệt là chính sách giá đền bù đã được UBND huyện thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật. 

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ngày 19-8-2020, UBND huyện Đông Anh đã có Thông báo về việc tổ chức cưỡng chế đối với các hộ tại thôn Thiết Bình, Thiết Úng và Cổ Châu. Theo đó, thời gian cưỡng chế bắt đầu 8h ngày 26-8-2020. Tuy nhiên, huyện vẫn tiếp tục kiên trì đối thoại nhằm đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân có liên quan. 

Dự án chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà là một trong những dự án trọng điểm trong trục kinh tế phía Đông huyện Đông Anh. Dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh làng nghề mộc mỹ nghệ Vân Hà và thu nhập của người dân Vân Hà cùng khu vực lân cận, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm mỹ quan nông thôn, trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, dự án rất cần sự đồng thuận của các hộ có liên quan, vì lợi ích chung của cả cộng đồng. 

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /