Hà Nội, ngày 29-03-2020

Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố ở 12 huyện, thị xã

14/01/2020 15:28 | 0

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 9-1-2020, về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố năm 2019.

Cụ thể: Huyện Ba Vì sáp nhập 13 thôn để thành lập mới 6 thôn; huyện Chương Mỹ sáp nhập 19 thôn để thành lập mới 9 thôn, tổ dân phố; huyện Gia Lâm sáp nhập 13 thôn để thành lập mới 6 thôn, tổ dân phố; huyện Mê Linh sáp nhập 6 thôn để thành lập mới 3 thôn, tổ dân phố; huyện Phú Xuyên sáp nhập 6 thôn để thành lập mới 3 thôn, tổ dân phố; huyện Phúc Thọ sáp nhập 31 thôn để thành lập mới 16 thôn, tổ dân phố; huyện Quốc Oai sáp nhập 12 thôn để thành lập mới 6 thôn; huyện Sóc Sơn sáp nhập 30 thôn để thành lập mới 14 thôn, tổ dân phố; huyện Thạch Thất sáp nhập 134 thôn để thành lập mới 60 thôn; huyện Thanh Trì sáp nhập 35 thôn để thành lập mới 14 thôn, tổ dân phố; huyện Thường Tín sáp nhập 4 thôn để thành lập mới 2 thôn; thị xã Sơn Tây sáp nhập 45 tổ dân phố để thành lập mới 20 thôn, tổ dân phố mới.

Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện đổi tên 53 thôn, tổ dân phố, trong đó: Huyện Phúc Thọ đổi tên 41 thôn, tổ dân phố; huyện Thạch Thất đổi tên 12 thôn.

UBND thành phố giao UBND các huyện, thị xã nêu trên có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn phổ biến, quán triệt quyết định đến các thôn, tổ dân phố; thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh thôn, tổ dân phố theo quy định; giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố theo quy định.

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /