Hà Nội, ngày 23-02-2020

Đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp

06/01/2020 07:57 | 0

(HNM) - Nỗ lực xử lý vi phạm về đất đai, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng đang tích cực đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào nền nếp, góp phần hạn chế phát sinh vi phạm mới.

Được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất, xã Đồng Tháp nhiều năm liền không để xảy ra vi phạm. Chủ tịch UBND xã Đồng Tháp Lê Văn Vinh chia sẻ: Siết chặt công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công, xã đã thành lập và chỉ đạo Tổ công tác thường xuyên đi kiểm tra địa bàn. Đồng thời, thông qua hội nghị của xã, những cuộc họp của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý sử dụng đất tới cán bộ, nhân dân. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, Đồng Tháp không để xảy ra vi phạm đất đai.

Tương tự, thị trấn Phùng có tổng diện tích 293ha, trong đó có 116ha đất nông nghiệp. Nhờ tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm nên trong các năm 2018 và 2019, địa bàn thị trấn chỉ xảy ra 3 vụ vi phạm đổ bê tông để làm đường và làm nhà trên đất nông nghiệp. Chủ tịch UBND thị trấn Phùng Nguyễn Văn Quý cho biết: Sau khi thiết lập hồ sơ, thị trấn cử cán bộ xã, thôn đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nên người dân đã hiểu và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, thị trấn đã yêu cầu cán bộ tổ dân phố nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời để địa phương xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng, trên cơ sở rà soát vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công theo Kế hoạch số 122-UBND ngày 1-6-2017 của UBND thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng đã tổng hợp, thiết lập hồ sơ đối với 499 trường hợp vi phạm từ năm 2017 trở về trước. Tính đến nay, toàn huyện đã xử lý 376/499 trường hợp vi phạm tồn tại cũ, còn lại 123 trường hợp, huyện đang tập trung phân loại để xử lý dứt điểm. Riêng các năm 2018 và 2019, toàn huyện có 107 trường hợp vi phạm mới phát sinh, trên địa bàn các xã: Liên Hồng, Liên Trung, Hồng Hà, Thọ Xuân, Tân Lập… Tính đến cuối tháng 12-2019, toàn huyện đã xử lý dứt điểm 100% trường hợp mới phát sinh trong hai năm 2018-2019…

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Đan Phượng là một trong những địa phương còn tồn tại rất ít vi phạm cũ. Thực hiện chỉ đạo của thành phố về báo cáo thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn, huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quyết liệt xử lý dứt điểm vi phạm tồn tại cũ, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới. “Đối với trường hợp phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong xử lý, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, huyện cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý tất cả vi phạm cũ...”, ông Nguyễn Hữu Hoàng khẳng định.

Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /