Hà Nội, ngày 19-09-2020

9 tháng, lập hồ sơ xử lý 401 công trình vi phạm trật tự xây dựng

22/10/2019 07:39 | 0

(HNM) - Tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội về công tác quản lý trật tự xây dựng từ đầu năm đến hết tháng 9-2019 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 11.990 công trình xây dựng trên địa bàn (đạt 100% công trình). Qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 401 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 3,3% (giảm 2,44% so với cùng kỳ năm 2018).

UBND cấp huyện, xã đã xử lý dứt điểm 325/401 trường hợp, đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 76 trường hợp. Đồng thời, ban hành 681 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt gần 5,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh, tập trung xử lý các vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng, các vụ việc nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc.

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /