Hà Nội, ngày 19-09-2020

Hà Nội: Điều chỉnh các quy hoạch trong nông thôn mới vẫn chậm

22/07/2019 07:53 | 0

(HNM) - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, kết quả điều chỉnh các quy hoạch trong nông thôn mới đến hết quý II-2019 vẫn dừng lại ở 166/341 xã đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, 46/ 373 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng trung tâm xã theo tỷ lệ 1/500 và 31/354 xã được phê duyệt quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/500, không tăng so với quý I-2019. Như vậy, kết quả trên là rất chậm, chưa bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và thành phố (hoàn thành trong năm 2018).

Trước đó, trên cơ sở kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, UBND thành phố đã bố trí vốn cho các huyện, thị xã rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng trung tâm xã theo tỷ lệ 1/500 và quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/500.  
 

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /