Hà Nội, ngày 20-04-2021

912 hội viên nông dân Chương Mỹ được vay vốn phát triển kinh tế

16/12/2020 07:01 | 0

(HNM) - Đến nay, tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Chương Mỹ là 46,35 tỷ đồng, trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của thành phố là 42,09 tỷ đồng; nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện là 2,56 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước; nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã là 1,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với năm 2019.

Năm 2020, Hội Nông dân huyện đã thẩm định, giám sát giải ngân 55 dự án với số tiền 17,98 tỷ đồng cho 912 hội viên nông dân vay vốn, thu hồi vốn đúng thời gian quy định, không có nợ quá hạn. Nhìn chung, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trực tiếp giúp đỡ và hỗ trợ cho hội viên nông dân có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, góp phần đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /