Hà Nội, ngày 20-04-2021

1.225 hợp tác xã nông nghiệp của Hà Nội tạo việc làm cho 33.400 người

04/11/2020 07:42 | 0

(HNM) - Tính đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.225 đơn vị, trong đó, 43 hợp tác xã thành lập mới theo Luật Hợp tác xã 2012, thu hút hơn 300 hộ dân tham gia.

Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Số lao động trong hợp tác xã khoảng 33.400 người.

Các loại hình dịch vụ hiện nay của hợp tác xã chủ yếu là: Cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy lợi, tiêu thụ sản phẩm, vệ sinh môi trường, chế biến nông, lâm sản và làm đất. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã nông nghiệp là 26 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng/người/năm so với năm 2017; doanh thu bình quân đạt khoảng 1,732 tỷ đồng/năm, tăng 474 triệu đồng/năm so với năm 2017.

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /