Hà Nội, ngày 18-05-2021

92% số hộ dân huyện Gia Lâm được sử dụng nước sạch sinh hoạt

07/02/2020 08:57 | 0

(HNM) - UBND huyện Gia Lâm cho biết, nhờ tập trung thực hiện phương án "Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020” gắn với Đề án đầu tư xây dựng, xã hội hóa hệ thống đường làng, ngõ xóm, vườn hoa, sân chơi, ao hồ... đến nay, toàn huyện không còn điểm tồn đọng rác, góp phần nâng cao chất lượng môi trường trong các khu dân cư. 

Toàn huyện cũng đã xây dựng và duy trì 47 tuyến đường kiểu mẫu; trồng mới gần 9.000 cây xanh; xây dựng 12 tuyến đường bích họa xanh - sạch - đẹp; 174 tuyến đường nở hoa; 27 vườn hoa, sân chơi; kè cứng hóa và xử lý hệ thống thu gom nước thải tại 28 ao, hồ... Đặc biệt, 92% số hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /