Hà Nội, ngày 18-09-2020

Xây dựng hệ thống nước sạch cho 8 xã và vùng phụ cận huyện Đan Phượng

04/11/2019 21:16 | 0

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quyết định số 5978/QĐ-UBND về việc chủ trương giao Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội thực hiện đầu tư dự án xây dựng hệ thống nước sạch cho 8 xã và vùng phụ cận huyện Đan Phượng.

Ảnh minh họa.

8 xã thuộc huyện Đan Phượng được xây dựng hệ thống nước sạch gồm: Trung Châu, Thọ An, Thọ Xuân, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung. Hệ thống nước sạch này có công suất cấp nước là 20.000 (m3/ngđ); quy mô dân số được cấp nước khoảng hơn 84.000 người (20.000 hộ). 

Theo lộ trình, năm 2019 khi nhà máy nước Sông Hồng chưa đi vào hoạt động, việc lấy nước sẽ từ hệ thống cấp nước Sông Đà để cấp nước cho 3 xã Hạ Mỗ, Liên Hồng, Liên Hà. Đến năm 2020 khi đã có nguồn từ nhà máy nước Sông Hồng, hệ thống sẽ cấp nước cho 5 xã còn lại đảm bảo bao phủ toàn bộ 8 xã của dự án. 

Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án được đăng ký trên nguyên tắc do các Nhà đầu tư tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác phù hợp theo quy định. 

Hoàng Lân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /