Hà Nội, ngày 05-06-2020

Hà Nội có 2.330 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa

25/10/2019 07:36 | 0

(HNM) - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết thôn, làng trên địa bàn thành phố đều đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang với 2.330/2.528 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa.

Các nhà văn hóa này thu hút số lượng lớn người dân tham gia sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống nhân dân.

Cũng nhờ đẩy mạnh xây dựng các nhà văn hóa, đến nay, thành phố Hà Nội đã có 373/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. 

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /