Hà Nội, ngày 10-08-2020

Tư vấn, hỗ trợ 50 hợp tác xã tại 50 xã xây dựng nông thôn mới

24/07/2019 07:29 | 0

(HNM) - Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn các xã thực hiện Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Trong đó, trọng tâm là tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ và liên doanh, liên kết để phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị nông sản.

Thông qua hoạt động trên, Liên minh Hợp tác xã thành phố phấn đấu, đến năm 2020, tư vấn, hỗ trợ củng cố 50 hợp tác xã tại 50 xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 công nhận được hơn 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

 

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /