Hà Nội, ngày 10-08-2020

Hơn 84% hộ nông thôn hài lòng về chương trình xây dựng nông thôn mới

19/07/2019 07:52 | 0

(HNM) - Theo Bộ NN& PTNT, sau gần 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn cả nước đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Tính đến hết tháng 6-2019, cả nước có 4.458 xã (chiếm 50,1% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,26 tiêu chí/xã; có 76/664 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 11,45% tổng số đơn vị cấp huyện). Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Với kết quả trên, chương trình xây dựng nông thôn mới đã về đích trước 1 năm rưỡi so với mục tiêu Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề ra (đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân đạt 15 tiêu chí/xã). Đặc biệt, các tỉnh: Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương, thành phố Đà Nẵng đã có 100% xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương đang chuyển sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, kết quả điều tra của một số cơ quan nghiên cứu cho thấy, khoảng 84,78% hộ nông thôn hài lòng về xây dựng nông thôn mới. Điều đó cho thấy người dân ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình này.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /