Hà Nội, ngày 22-09-2020

Quốc Oai tiến sát huyện nông thôn mới

07/06/2019 04:54 | 0
(HNM) - Hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 20/20 xã và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, không để nợ vốn xây dựng cơ bản... huyện Quốc Oai đã đủ điều kiện để thành phố Hà Nội trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đang hoàn thiện các bước để trình Hội đồng thẩm định trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Đại Thành (huyện Quốc Oai) là một trong những vùng trồng nhãn chín muộn trọng điểm của Hà Nội. Hiện toàn xã có 160ha trồng cây ăn quả (chiếm 100% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã), trong đó có 115ha trồng nhãn chín muộn đã cho thu hoạch. Chủ tịch UBND xã Đại Thành Nguyễn Huy Anh cho biết, ước sản lượng nhãn mỗi năm trên địa bàn xã đạt 2.500 tấn, mang lại giá trị hơn 75 tỷ đồng.

Không chỉ ở Đại Thành, những năm qua, huyện Quốc Oai từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ sang sản xuất nông nghiệp chuyên canh, hiệu quả và bền vững. Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, huyện đã phát triển được 903ha cây ăn quả, tập trung ở các xã: Đại Thành, Yên Sơn, Sài Sơn; vùng chuyên canh rau ở các xã: Tân Phú, Yên Sơn, Nghĩa Hương, Phượng Cách. Trong chăn nuôi, phát triển theo hướng tập trung, xa khu dân cư, bảo đảm an toàn dịch bệnh... Riêng xã Cấn Hữu có 219 trang trại chăn nuôi, trong đó 90% số hộ đầu tư chăn nuôi theo mô hình công nghiệp khép kín. Các hộ chăn nuôi đã liên kết, thành lập Hội Chăn nuôi xã Cấn Hữu. Cùng với phát triển đa dạng ngành nghề, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018 đã đạt 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,46%.

Cùng với phát triển sản xuất, những năm qua, huyện Quốc Oai đã nâng cấp, cải tạo được 766km giao thông nông thôn, 565km kênh mương, xây dựng 54/73 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, 100% các thôn, làng trên địa bàn huyện đều có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt văn hóa. Từ năm 2017, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã và đến hết năm 2018 đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Tuấn, ngay khi các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Quốc Oai tiếp tục chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng Quốc Oai sáng, xanh, sạch, đẹp. Huyện đã triển khai xây dựng được 25 tuyến đường kiểu mẫu; duy trì 79 đoạn đường nở hoa, 114 đoạn đường tự quản; vẽ tranh tường diện tích 1.800m2. Mục tiêu của Quốc Oai đến năm 2020 có thêm từ 1 đến 2 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 1,7 đến 2%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 220 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm trở lên…

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó trước mắt tập trung xây dựng hạ tầng giao thông đô thị; hệ thống chiếu sáng, gắn với tuyến đường văn minh đô thị; tăng cường đầu tư hệ thống thoát nước, cây xanh; xây dựng thêm một số nhà văn hóa, khu thể thao trung tâm xã…

Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương Nguyễn Minh Tiến nhận định, huyện Quốc Oai đã đạt được những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua rà soát, huyện Quốc Oai tiến sát dần với các chỉ tiêu huyện nông thôn mới theo quy định. Đặc biệt, Quốc Oai có nhiều sản phẩm tiềm năng, có thể đưa vào khai thác, phát triển theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tuy nhiên, Quốc Oai cần quan tâm hơn đến tiêu chí môi trường; bảo tồn nét văn hóa nông thôn truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa...
Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /