Hà Nội, ngày 17-01-2021

Huy động hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

05/04/2019 07:35 | 0
(HNM) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, tính từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn có nguồn gốc từ ngân sách trung ương là hơn 58 tỷ đồng; ngân sách thành phố hơn 14.154 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện hơn 20.893 tỷ đồng; ngân sách cấp xã hơn 1.084 tỷ đồng và vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước (do nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã... đóng góp) hơn 3.581 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên đã được đầu tư vào các công trình hạ tầng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải thiện môi trường nông thôn, góp phần vào thành tích xây dựng nông thôn mới toàn thành phố.
 
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /