Hà Nội, ngày 17-01-2021

Nông nghiệp Mê Linh tăng trưởng ấn tượng

11/01/2021 07:38 | 0

(HNM) - Kết thúc năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Mê Linh đạt gần 1.810 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện có bước phát triển vượt bậc, tăng 26,8%, trong đó đàn lợn đạt gần 35 nghìn con, đàn gia cầm 1,6 triệu con...

Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, có được kết quả này là nhờ huyện đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, kể cả trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, huyện đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng giảm diện tích sản xuất lúa, tăng diện tích trồng cây có giá trị kinh tế cao như: Cây hoa khoảng 1.000ha, rau an toàn 4.000ha, chuyển đổi 50ha vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản…

Ngoài ra, huyện Mê Linh cũng chỉ đạo tăng cường xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, giới thiệu doanh nghiệp về thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn mở rộng việc ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho 30 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài thành phố... Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của huyện trong năm 2020 có giá trị kinh tế cao, bình quân doanh thu đạt 600-800 triệu đồng/ha hoa, 650 triệu đồng/ha rau an toàn, 500 triệu đồng/mô hình chăn nuôi và khoảng 400 triệu đồng/ha nuôi thủy sản.

Trong sự phát triển chung đó, đáng mừng là nhiều người dân đã xây dựng được những mô hình sản xuất hiệu quả. Ông Phạm Đức Tài ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh hào hứng nói: "Sau dịch Covid-19, gia đình thường xuyên cập nhật thị trường, nâng cao chất lượng các giống hoa nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Vừa qua, tôi nhập thêm các giống hoa hồng của Hà Lan, Pháp, Bungari, Nhật Bản... về trồng. Năm nay hoa được mùa, được giá nên thu nhập đạt khoảng 70 triệu đồng/sào/năm, tăng hơn 30% so với vụ trước”.

Tương tự, ông Lương Văn Phương, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt) thông tin, được các phòng, ban của huyện hỗ trợ, hợp tác xã tích cực tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đăng ký thương hiệu, gắn chỉ dẫn địa lý cho cây bưởi đỏ Đông Cao nên giá trị kinh tế năm 2020 cao hơn so với những năm trước, dự kiến doanh thu đạt khoảng 900 triệu đồng/ha.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn nêu định hướng trong năm 2021. Trong đó, công tác trọng điểm là chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp an toàn gắn với chế biến sâu để tận dụng thế mạnh của địa phương, giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, huyện sẽ tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. “Với sự quyết tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong năm 2021, ngành Nông nghiệp Mê Linh sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng”, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /