Hà Nội, ngày 05-03-2021

Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020

01/12/2020 16:14 | 0

(NSHN) - Chiều 1-12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19; vừa phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 9.549,4 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm…

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện có nhiều kết quả tích cực với 57.730/69.919 thửa đất đã được cấp, đạt tỷ lệ trên 82%. 

Đến nay, huyện đã có 25/25 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí và được UBND thành phố báo cáo, trình Trung ương thẩm định hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng huyện vẫn đạt mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra, trong đó đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố và huyện giao: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng thu ngân sách huyện; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ làng, thôn, tiểu khu được công nhận danh hiệu Làng văn hóa; giảm số hộ thoát nghèo trong năm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước. 

Năm 2021, huyện Phú Xuyên tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng từ 7% trở lên.

Về phát triển nông nghiệp, huyện xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện xây dựng các cụm điểm công nghiệp làng nghề, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, sớm đưa các cụm, điểm công nghiệp vào hoạt động.

Đặc biệt, để giải quyết khó khăn về nước sạch, huyện tập trung cùng các đơn vị liên quan phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp nước sạch trên địa bàn; đồng thời, rà soát các vấn đề về đầu tư xây dựng hạ tầng khung để phát triển kinh tế - xã hội.

Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /