Hà Nội, ngày 05-03-2021

Huy động được gần 4.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại huyện Sóc Sơn

20/11/2020 07:23 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Sóc Sơn, trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã có 25/25 xã hoàn thành. Sóc Sơn đang đề nghị các cấp thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để có kết quả trên, trong 10 năm qua, huyện Sóc Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Toàn huyện đã huy động được gần 4.400 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn từ doanh nghiệp, nhân dân và các nguồn xã hội hóa là gần 1.300 tỷ đồng; người dân đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng trăm nghìn ngày công lao động để mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa...

Nhờ đó, đến năm 2020, hạ tầng nông thôn ở huyện Sóc Sơn được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn đã cứng hóa; thu nhập bình quân ước đạt 53,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06% theo chuẩn nghèo đa chiều; cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /