Hà Nội, ngày 05-03-2021

Hội đồng nhân dân quận Long Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề

02/10/2020 14:39 | 0

(NSHN) - Sáng 2-10, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND quận Long Biên đã xem xét, thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về việc cân đối nguồn vốn để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên; cho ý kiến về chủ trương đầu tư 7 dự án thuộc nhiệm vụ chi thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận; phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận; bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (đợt 3, năm 2020); phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp quận sử dụng nguồn ngân sách phường Thượng Thanh.

Cũng tại hội nghị, HĐND quận đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Phạm Bạch Đằng do chuyển công tác khác.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /