Hà Nội, ngày 05-03-2021

Quận Ba Đình: Giá trị sản xuất ngoài nhà nước tăng 7,9%

02/10/2020 13:22 | 0

(NSHN) - Sáng 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXVI) tổ chức hội nghị lần thứ ba để đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp từ quận tới cơ sở của quận Ba Đình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Qua đó, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá trị sản xuất ngoài nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình mặc dù tăng nhưng tốc độ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt 50.697 tỷ đồng, tăng 7,9% (năm 2019 tăng 10,8%); thu ngân sách ước đạt hơn 3.320 tỷ đồng, bằng 47% dự toán; an sinh xã hội được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Quận cũng tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu còn gặp khó khăn như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản...; đồng thời, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước và thành phố trên địa bàn quận…

Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /