Hà Nội, ngày 05-03-2021

Huyện Phú Xuyên phấn đấu hết năm 2020 có 107 sản phẩm OCOP cấp thành phố

02/10/2020 07:40 | 0

(HNM) - Đến nay, huyện Phú Xuyên đã có 12 sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được thành phố xếp hạng, trong đó 2 sản phẩm đạt 3 sao và 11 sản phẩm đạt 4 sao. 

Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu tại làng nghề Phú Vinh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn, từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Phú Xuyên đã phối hợp tổ chức tập huấn cho các đối tượng là người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và đã có 86 sản phẩm của các đơn vị đăng ký tham gia sản phẩm OCOP. Huyện phấn đấu đến hết năm 2020, có 107 sản phẩm tham gia dự thi cấp thành phố và được công nhận đạt 3 sao trở lên. 

Để đạt mục tiêu này, huyện giao các phòng chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn và các xã, thị trấn, thực hiện rà soát, khảo sát sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để đánh giá, phân hạng xong trước ngày 25-10-2020.

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /