Hà Nội, ngày 22-04-2021

Chương Mỹ: Thêm 2 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

15/09/2020 12:01 | 0

(NSHN) - Ngày 15-9, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức “Đoàn thẩm định các xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” thẩm định tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 2 xã: Hoàng Văn Thụ, Tốt Động của huyện Chương Mỹ.

Đoàn công tác đánh giá, chấm điểm tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ).

Tại xã Hoàng Văn Thụ, sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đến nay, xã có 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông/trải nhựa, thuận lợi cho đi lại; 80% đường ngõ, xóm, 100% đường trục chính nội đồng được cứng hoá... Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, đáp ứng tưới/tiêu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. Xã cũng có 9/9 thôn có nhà văn hoá, trong đó 2 thôn Công An và Hoà Bình đang xây dựng mới; có hội trường đa năng tại UBND xã với 200 chỗ ngồi…

Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân trên địa bàn xã còn phát triển các nghề mây, tre, giang đan; thương mại, dịch vụ… Ước thu nhập bình quân năm 2020 trên địa bàn đạt 50 triệu đồng/người/năm. Kết quả tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới của xã Hoàng Văn Thụ đạt 97,3 điểm (trên thang điểm 100).

Tại xã Tốt Động, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, địa phương đã huy động được hơn 297 tỷ đồng đầu tư và hoàn thành 19/19 tiêu chí như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa. Ước thực hiện đến hết năm 2020, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 50,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2% (không tính hộ được hưởng bảo trợ xã hội)… Kết quả tự chấm điểm nông thôn mới của xã đạt 98,5 điểm.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và rà soát từng tiêu chí theo hướng dẫn chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố, Đoàn thẩm định đã thống nhất 2 xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn công tác sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND thành phố công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Với kết quả này, đến nay, huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đủ điều kiện trình các cấp xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /