Hà Nội, ngày 21-09-2020

Huy động hơn 2.597 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

03/08/2020 07:09 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Đan Phượng, trong 5 năm qua (2015-2020), huyện đã huy động được 2.597,93 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động xã hội hóa đạt hơn 99 tỷ đồng.

Với nguồn kinh phí trên, huyện đầu tư 646 dự án ở tất cả lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội. Ngoài ra, người dân các xã còn đóng góp xây dựng mới 14 cổng làng, 4 cổng chào, 13 sân bóng đá, 90 sân cầu lông và nhiều công trình văn hóa khác như sân chơi, bãi tập thể thao.

Nhờ tập trung đầu tư nên đến hết năm 2019, huyện Đan Phượng đã có 9 xã được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, 6 xã còn lại được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến thời điểm này, huyện Đan Phượng vẫn dẫn đầu các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Mai Nguyễn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /