Hà Nội, ngày 21-01-2021

Huyện ủy Đan Phượng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

28/07/2020 14:13 | 0

(NSHN) - Sáng 28-7, Huyện ủy Đan Phượng long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Huyện ủy Đan Phượng trao tặng các kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền đã ôn lại truyền thống đáng tự hào của ngành. Năm 1930, nhân ngày Quốc tế đỏ (1-8), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết.

Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc son đánh dấu hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Hiện nay, cùng với Thủ đô và cả nước, công tác tuyên giáo của huyện Đan Phượng đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy trên các lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, lý luận chính trị, dư luận xã hội, báo chí, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tại lễ kỷ niệm, Huyện ủy Đan Phượng đã trao tặng 6 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /