Hà Nội, ngày 10-07-2020

Cựu chiến binh Thủ đô ủng hộ hơn 8 tỷ đồng, giúp 280 hội viên vượt khó

29/06/2020 11:31 | 0

(NSHN) - Ngày 29-6, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 giữa nhiệm kỳ khóa VI (2017-2022).

 Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo....

Hội Cựu chiến binh phối hợp với Công an thành phố tổ chức 78 lớp tập huấn cho hơn 17.500 cán bộ, hội viên về công tác "phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tụ tập đông người kích động khiếu kiện, tuần hành, biểu tình trái pháp luật".

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", có 13.483 gia đình cựu chiến binh tự nguyện hiến 630.000m2 đất, ủng hộ 59,563 tỷ đồng, 184.360 ngày công, tu sửa 1.046,3km đường giao thông liên thôn, liên xã. Trong phong trào "Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo", hơn 2 năm qua, các hội viên đã ủng hộ được 8,394 tỷ đồng, giúp 280 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh các cấp sẽ chủ động đẩy mạnh các biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI và nhiệm vụ cấp ủy giao; chuẩn bị tốt cho đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực giúp nhau phát triển kinh tế...

Nguyên Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /