Hà Nội, ngày 12-08-2020

Quốc Oai: 6 tháng, thu ngân sách ước đạt 1.590 tỷ đồng

25/06/2020 13:33 | 0

(HNMO) – Sáng 25-6, HĐND huyện Quốc Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười lăm nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện Quốc Oai khóa XIX.

6 tháng đầu năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của huyện Quốc Oai vẫn tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành ước đạt 7.761,1 tỷ đồng, đạt 43,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ. 

Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 1.590 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương 6 tháng qua là hơn 1.172 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán...

Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2020, trên địa bàn huyện có tổng số 154 dự án được triển khai. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, giao thông; quản lý đất đai, xây dựng, môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch... cũng đạt những kết quả tích cực.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Quốc Oai tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện triển khai kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; khuyến khích các vùng chăn nuôi trọng điểm tăng nhanh tổng đàn lợn lên 50.000 con vào cuối năm 2020; phấn đấu đạt 1,3 triệu con gia cầm, sản lượng gà đẻ trứng thương phẩm đạt 1 triệu quả/ngày… 

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /