Hà Nội, ngày 12-08-2020

Huyện Thạch Thất: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 1.100 tỷ đồng

24/06/2020 13:18 | 0

(NSHN) - Sáng 24-6, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 Quang cảnh kỳ họp thứ mười bốn, HĐND huyện Thạch Thất khóa XIX. 

Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 13.580 tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 9.280 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2019; thương mại - dịch vụ và du lịch ước đạt 3.422 tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 878 tỷ đồng, bằng 52,5% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tổng thu ngân sách huyện 6 tháng qua ước đạt gần 1.100 tỷ đồng, bằng 77% dự toán thành phố giao và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, 6 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý dứt điểm 42/47 trường hợp vi phạm.

Huyện đã thực hiện hỗ trợ 16.040 trường hợp thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng...

Trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện Thạch Thất tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. 

Đặc biệt, huyện Thạch Thất chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; phấn đấu đưa xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020...

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng, như: Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; xem xét tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; xem xét tờ trình bổ sung 55 dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021…

Dự kiến, kỳ họp kết thúc vào ngày 25-6.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /