Hà Nội, ngày 12-08-2020

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức giám sát tại hai xã Cát Quế, La Phù

09/06/2020 07:28 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa thực hiện giám sát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc.

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức ghi nhận, 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế của hai xã Cát Quế, La Phù phát triển ổn định. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND hai xã Cát Quế và La Phù tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Trong đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện kịp thời các chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hai xã cần tiếp tục tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa hè.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /