Hà Nội, ngày 05-03-2021

Thanh Oai tập trung thực hiện tiêu chí môi trường

08/04/2020 07:10 | 0

(HNM) - UBND huyện Thanh Oai vừa có văn bản về việc thực hiện các nội dung trong tiêu chí số 7 (môi trường) để về đích huyện nông thôn mới năm 2020. 

Theo đó, huyện yêu cầu các phòng chức năng hướng dẫn các xã, thị trấn đặt bể chứa tại các vị trí thuận lợi cho người dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; rà soát, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thống kê các điểm tập kết rác thải trên địa bàn; thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện duy trì vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết rác thải, vận chuyển hết rác thải phát sinh trong ngày; ký hợp đồng thu gom, vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với đơn vị chức năng có giấy phép vận chuyển xử lý chất thải nguy hại…

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /