Hà Nội, ngày 05-03-2021

Rà soát các hộ ảnh hưởng do dịch Covid-19 để hỗ trợ vay vốn sản xuất

07/04/2020 07:26 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND quận Hà Đông đã thực hiện xong đợt giám sát về việc sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận đối với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội của quận.

Đoàn giám sát ghi nhận, tính đến ngày 31-12-2019, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt hơn 252 tỷ đồng, tăng gần 35 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác cho vay từ UBND quận là hơn 42 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận đã giúp 377 hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp... được vay vốn, tạo việc làm cho gần 500 lao động.

Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, UBND các phường tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm định, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả; sớm rà soát nhu cầu của các hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /